Kildematerialer

På de følgende sider findes indscannede bøger af ældre dato og affotograferede arkivalier samt afskrifter og ekstrakter.


Disse står i givet fald i kolonnen til venstre medens eventuelle afskrifter og ekstrakter vil være tilgængelige via linkt til højre.

 

Der er med garanti fejl og mangler og når du finder dem, hører jeg gerne fra dig.

 
Copyright Peter Sandbøl - Contact:sandbol☺mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net