Tjekkiet

Jeg var første gang i Tjekkiet i forbindelse med en sommerferie i 1996, hvor vi så noget spændende natur en den facinerende hovedstad Prag.
 

Desværre gik låsmekanismen på mit kamera i stykker i Prag, hvorfor en hel del billeder på den ikke fremkaldte film blev så overeksponerede, at de ikke stod til, at redde.
 

Kameraproblemer af mere manuel karakter har været medvirkende til, at en stor del af billederne fra 2010 ligeledes er voldsomt overbelyst. Her er der dog nok tale om, at kameraet havde problemer med fotografen og ikke omvendt. Trods den ringe kvalitet, er mange taget med for, at bringe et helhedsindtryk af oplevelsen.

First time I was in the Czech Republic was during a summer vaction i 1996, where we saw some facinating nature and the interesting capital of Prague.

Unfortunately the lock on my camera broke in Prague, with the following loss of a number of pictures.

Camera problems of a more manual character resulted in a number of overexposed pictures in 2010. However it is more appropriate to say that the camera had problems with the photograher and not the opposite. In spite of the low qauality, many are include, to give an overall impression of the city and our tour.
 

 
Copyright Peter Sandbøl - Contact:sandbol☺mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net