Metode - Indsamling, strukturering og publikation

Med udgangspunkt i et navn og fødseldata beskrives, hvordan man via internettet indsamler relevante person- slægts- og lokalhistoriske data.
Der bliver givet eksempler på en lang række tilgængelige kilder samt hvorledes man kan lave en struktur til, at holde styr på de mange forskellige informationer.
Endelig vises der eksempler på, hvorledes en offentliggørelse af det endelige resultat kan gennemføres.

Er du interesseret i, at høre nærmere, kan jeg kontaktes på nedenstående email.

 
Copyright Peter Sandbøl - Contact:sandbol☺mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net