Artikler & Foredrag

På de følgende sider finder du oversigter over de skriftlige arbejder, som jeg har bidraget til. Hvor muligt, vil der med tiden blive tilføjet link i de enkelte artikler, eller være mulighed for, at downloade materialet direkte. Link til årsrapporter m.m. som rummer mere end én artikel, vil der blive lavet generelle link til i højre side. Faglig Årsberetning fra Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og FosrkningsCenter / Kopenhagen Forskning indeholder engelske sammendrag.

Articles & Presentations

On the following pages you find an overview of the articles and presentations I have contributed to. Where possible, links to the individual articles or downloads, will be added along the way. Links to annual report a.o. containing more than one article, will be added to the right on the page. The Annual Report from the Danish Fur Breeders Center / Annual Report Kopenhagen Research contains English abstracts.
 
Copyright Peter Sandbøl - Contact:sandbol☺mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net