Oversigt over foredrag og bilag

2011
Sandbøl, P. 2011. Slusemester m.m., Adser Pedersen Kjærgaard, 1843-1907. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 5. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Fisker Peder Christian Jensen Kjærgaard, 1813-1862. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 3. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Klitplanter mod sandflugt – Anden anvendelse. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 4. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Krigsfange, skipper, sørøver m.m. – Jens Christensen Kjærgaard, 1780-1860. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 8. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Lodseriet ved Nymindegab omkring år 1800. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 8. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Projekt Strandgården – Generel Beskrivelse. Oplæg til samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museer og Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening, pp. 3. Eget forlag. 
   
Sandbøl, P. 2011. Sandflugt. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 6. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Tørlægning af Nissum Fjord 1844-1907. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 4. Eget forlag.
 
Sandbøl, P. 2011. Vestkysten og dens udvikling gennem tiden. Bilag til foredraget: ”Fra æ Minn te æ Gaf – Skitser til en egns- og slægtshistorie”, pp 6. Eget forlag.
 
2009
Sandbøl, P. 2009. “1864 i januar reiste jeg i krigen” – Thomas Andersen i den 2den Slesviske Krig i 1864. Bilag til hjemmesiden.
www.tubakken.dk pp 46. http://www.tubakken.dk/9153/Thomas i Krig
 
 
Sandbol, P. 2009. “1864 in January I left for the war” – Thomas Andersen in the 2nd Schleswig War in 1864. Annex to the homepage.
www.tubakken.dk pp 46. http://www.tubakken.dk/9161/Thomas at War
 
Copyright Peter Sandbøl - Contact:sandbol☺mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net